Fangfotos
     
Florian Beneck   Thomas Entholzer mit Schleie   Gerhard Witt, Zander 83cm, 5.260 kg   Gerhard Witt, Hecht, 80cm
             
     
Elmar Schaffer, Hecht, 78cm, 6 Pf.   Gerhard Witt mit einem schönen Barsch   Christian Elemans, Hecht   Sebastian Hofmaier, Schuppenkarpfen
22 Pfd.
             
     
Gerhard Witt, Schuppenkarpfen, 19 Pfd.   Sebastian Hofmaier mit einem schönen Barsch   Erwin Niederbuchner, Hecht   Thomas Hofmann
Brachse
             
     
            Thomas Steeb, Schuppenkarpfen
             
     
        Johannes Reininger
Hecht
  Tokolo
Barsch 42cm
             
     
Tokolo
Barsch 32,5cm
  Tobias Linner
Hecht 80cm
       
             
     
        Maxi
Barsch 40cm
  <-----
             
     
Gerhard Witt
Karpfen 9,4 kg
  Josef Oberleitner
Karpfen
  Tobias Linner
Hecht 94cm 07/12
  Sebastian Hofmaier
Hecht 110cm 07/12
     
Branko Waller 07/12 Seerekord 1,75m   Stefan Mirt
Karpfen 12 Pfund
05/2013
  Thomas Mayr
Barsch 45cm
03/2013
  Maxi Parzinger
Barsch 45cm
05/2013
     
Stefan Mirt
Karpfen 13 Pfund
10/2013
  Stefan Mirt
Karpfen 10,6 Kg
07/2014
  Philipp Witt
Karpfen 22 Pfund
13.09.2014
  Sebastian H.
Karpfen 22 Pfund
13.09.2014
         
Pius Madersbacher
Hecht 96cm
18.09.2014
   Stefan Mirt
Karpfen 7,5 Kg
09/2015